mkbOK  is  definitief  gestopt  per 01  januari  2019 !
Wat betekent dit ? Er kan geen mkbOK keurmerk meer aangevraagd worden! Alle mkbOK keurmerken zijn vanaf 01 januari 2019 verlopen en ONGELDIG!! Als er nog een mkbOK keurmerk wordt getoond, dan moet deze verwijderd worden!! Certificaat Ook certficaten mogen niet meer - online of offline - openbaar getoond worden! Ieder vertoning van het mkbOK keurmerk - in welke hoedaningheid dan ook - wordt wettelijk gezien als klanten-misleiding. Het is verboden om een - gestopt en dus inhoudsloos - keurmerk te tonen. Klachtafhandeling Klachten worden niet meer in behandeling genomen. Vragen? Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar: keurmerk@mkbok.nl
Bedrijven
mkbOK  is  gestopt  !