Overleg altijd eerst zelf met de keurmerkhouder Bespreek altijd eerst zelf uw klacht met de keurmerkhouder. De meeste ondernemers willen graag uw klacht oplossen. Als u vindt dat de keurmerkhouder onterecht (of niet) reageert, kunt u de klacht bij mkbOK indienen of direct bij de Geschillencommissie. Bewaar altijd uw correspondentie!
Indienen van een klacht Bij het indienen van een klacht moet het volgende duidelijk vermeld worden: 1. Uw gegevens (anonieme klachten worden niet in behandeling genomen) 2. De gegevens van de keurmerkhouder (waarover u een klacht hebt) 3. De klacht. Beschrijf duidelijk en vriendelijk(!) waarover uw klacht gaat en wat u wilt.
Behandeling van uw klacht 1. Uw klacht wordt gearchiveerd bij mkbOK en doorgestuurd naar de keurmerkhouder. 2. Keurmerkhouder moet binnen 14 dagen reageren naar u en mkbOK toe. 3. Het antwoord wordt tevens gearchiveerd en naar u, de klant, doorgestuurd. Het blijkt in de praktijk, dat partijen vaak elkaar tegemoet komen en de klacht samen oplossen. Is de klacht nog niet opgelost, dan kan deze voorgelegd worden aan de geschillencommissie.
Klachten mediation Iedere klacht over een mkbOK keurmerkhouder kan voor mediation worden voorgelegd aan de stichting mkb en internet en wordt daarmee een geschil. Aan het melden van een geschil kunnen kosten verbonden zijn.
Heeft u een klacht over een mkbOK KeurMerkHouder? Lees dan eerst onderstaande tips en aanwijzingen om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen.
1 1 2 3 4 4 3 2 KLACHT melden? Klik hier
Als u als consument / klant van een mkbOK keurmerkhouder ontevreden bent over de gang van zaken en u er in overleg met de ondernemer niet uit komt, kunt u een klacht indienen bij mkbOK.
Klacht melden
© 2005 - 2018 Stichting mkb en internet.
mkbOK  stopt  eind  2018 !